۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۲۱ نفر نیرو استخدام می‌کند
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از استخدام پیمانی ۱۲۱ نفر در این دانشگاه خبر داد.
قبلی۳