دانشجویان قزوینی با مدال‌های رنگارنگ از دیار هگمتانه بازگشتند