اژه‌ای در نشست خبری:
شهرام امیری به جرم جاسوسی برای آمریکا اعدام شد/ جزئیات دستگیری و محاکمه تروریست‌های وارد کشور شده