۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۲
جامعه بر مدار سلامت / نشریه‌ انجمن علمی-دانشجویی «مددکاری اجتماعی» دانشگاه خوارزمی منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره‌ هفتم نشریه‌ انجمن علمی-دانشجویی «مددکاری اجتماعی» به همت دانشگاه خوارزمی منتشر شد.
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۳
عدم پایبندی یا بهانه تراشی / نشریه «تلاطم دوران» بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره‌ پنجم نشریه «تلاطم دوران» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شد.
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۹
جذابیت دنیای سخن با کلاب هاوس /  نشریه «واجد» انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره سوم نشریه «واجد» انجمن اسلامی به همت دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۷
طرح جامع راه مهندسی / ماهنامه «افق دانش» ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمانشاه منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره اول ماهنامه «افق دانش» به همت ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمانشاه منتشر شد.
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰
عملیات فرانسوا / ماهنامه سیاسی و اجتماعی «بهارستان» واحد علوم و تحقیقات منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره‌ دوم ماهنامه سیاسی و اجتماعی «بهارستان» به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد.
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵
شهدا شمع محفل بشریت‌اند / نخستین نسخه نشریه «ساسه العباد» دانشگاه علوم پزشکی ارتش منتشر شد
نشریات دانشجویی
نخستین نسخه نشریه سیاسی_اجتماعی «ساسه العباد» به همت واحد نشریه کانون سیاسی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
از کدام موضوع / ششمین شماره ماهنامه  «ندای معلم» کانون نقدوگفتگو پردیس حکیم فردوسی استان البرز منتشر شد
نشریات دانشجویی
ششمین شماره ماهنامه «ندای معلم» به همت کانون نقدوگفتگو پردیس حکیم فردوسی استان البرز منتشر شد.
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰
ایران و اسرائیل، چشم در برابر چشم/ شماره هفتم ماهنامه «خط بهشتی» بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره هفتم ماهنامه «خط بهشتی» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی منتشر شد.
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۰
دارو‌های زیستی / شماره ۱۷ نشریه «فطرس» دانشکده علوم زیستی واحد تهران شمال منتشر شد
نشریات دانشجویی
هفدهمین شماره نشریه علمی، آموزشی و فرهنگی «فطرس» به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال منتشر شد.
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱
تلاطم امید / شماره ۸ نشریه «پیرا طب» بسیج دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران منتشر شد
نشریات دانشجویی
هشتمین شماره نشریه علم اجتماعی «پیرا طب» به همت بسیج دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران منتشر شد.
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
صفر تا صد خودرو‌های برقی تسلا / نشریه «چرخ دنده» انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه دامغان منتشر شد
نشریات دانشجویی
ششمین شماره از نشریه علمی تخصصی «چرخ دنده» به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه دامغان منتشر شد.
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵
مهمان ناخوانده / فصلنامه «نقطه ویرگول» انجمن علمی دانشجویی واحد خمینی شهر منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره سوم فصلنامه «نقطه ویرگول» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر منتشر شد.
۱بعدی