۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
برادر بزرگ شما را می‌پاید / شماره بیست و یکم نشریه «هیاهو» علوم پزشکی نیشابور منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره بیست و یکم گاهنامه «هیاهو»، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منتشر شد.
۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۲
انقلاب شفافیت / نهمین شماره ماهنامه «گفتمان» بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد
نشریات دانشجویی
نهمین شماره ماهنامه عقیدتی سیاسی «گفتمان» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۰
افول اصلاحات / شماره بیست و هفتم نشریه «هم‌شاگردی» جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره بیست و هفتم نشریه «هم‌شاگردی» به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد.
۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۷
گاندوی دلچسب روحانی / شماره بیست و هفتم نشریه صراط دانشگاه آزاد همدان منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره بیست و هفتم نشریه صراط، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان منتشر شد.
۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰
ایران روبه انقراض / شماره دهم نشریه «دغدغه» دانشگاه علامه طباطبایی منشر شد
نشریات دانشجویی
شماره دهم گاهنامه «دغدغه»، به همت انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی منشر شد.
۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
صدای دانشجو / شماره اول ماهنامه «بهارستان» دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات منتشر شد
نشریات دانشجویی
شماره اول نشریه «بهارستان» به همت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد.
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۹
دختران در کشاکش دو قطبی‌ها / اولین شماره نشریه «آیه» دانشگاه آزاد واحد تهران شمال منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، اولین شماره نشریه «آیه» منتشر شد.
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۳
آقای گل به خودی / شماره نهم نشریه «رایحه» دانشگاه علوم پزشکی جیرفت منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت، شماره نهم نشریه «رایحه» منتشر شد.
۲۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
رأی حلال / شماره سوم نشریه «معنا» دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی، شماره سوم گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «معنا» منتشر شد.
۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۷
فریاد خاموش/ شماره چهارم نشریه «روزنه» دانشگاه خوارزمی منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه خوارزمی، شماره چهارم گاهنامه علمی - دانشجویی «روزنه» منتشر شد.
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۳
دولت یازدهم حسن روحانی / شماره بیست و دوم نشریه «هوای تازه» دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شماره بیست و دوم فصلنامه سیاسی و اجتماعی «هوای تازه» منتشر شد.
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
دخل و خرج دولت در خانه ملت / شماره دهم نشریه «عیار» دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، شماره دهم گاهنامه دانشجویی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی «عیار» منتشر شد.
قبلی۲بعدی