۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰
روانشناسی و روایت مهندسی از نوع کامپیوتر / شماره یازدهم ماهنامه «گیلانو» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره یازدهم ماهنامه علمی دانشجویی «گیلانو» انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان منتشر شد.
۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۹
مالیات بر عایدی سرمایه در یک قدمی صحن علنی / شماره هفدهم نشریه «عیار» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره هفدهم نشریه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی «عیار» به همت انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد.
۱۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰
بهارستان بدون روتوش / شماره صد و بیست و چهارم نشریه «انعکاس» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره صد و بیست و چهارم نشریه «انعکاس» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر منتشر شد.
۱۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
منطق فهم منافع ملی ایران / شماره دویستم نشریه «قدم» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره دویستم نشریه «قدم» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.
۱۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰
اسلام طرفدار تکامل بشر است! / شماره پانزدهم گاهنامه «حلما» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره پانزدهم گاهنامه‌ فرهنگی اجتماعی «حلما» به همت کانون مطالعات زنان پردیس فاطمة الزهرا (سلام الله علیها) اصفهان منتشر شد.
۰۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰
تشیع، تیتری از آزادی اندیشه / شماره یازدهم ماهنامه «رسالت» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره یازدهم ماهنامه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی «رسالت» به همت دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
۰۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰
سینما آزمایشگاه علوم انسانی/ شماره نوزدهم نشریه «سینما جامعه» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره نوزدهم نشریه تخصصی «سینما جامعه» به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی منتشر شد.
۰۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰
پس از ۵۷ / شماره هفدهم فصلنامه «انعکاس» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره هفدهم فصلنامه «انعکاس» به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید رجایی قزوین منتشر شد.
۰۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰
استفاده حداکثری از حداقلی به نام برجام / شماره چهل و هفتم دوهفته نامه «سحر» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره چهل و هفتم دوهفته نامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی «سحر» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد.
۰۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
ایران جوان، قانون شد / شماره پنجم نشریه «مد» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره پنجم نشریه «مد» به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی منتشر شد.
۰۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
شما آفلاین هستید / شماره دهم گاهنامه «امیدیه» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره دهم گاهنامه سیاسی «امیدیه» به همت واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز منتشر شد.
۰۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰
تجمل‌گرایی در عین فقروبی پولی / شماره چهارم نشریه «ریحانه» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره چهارم نشریه فرهنگی هنری و اجتماعی « ریحانه » به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان منتشر شد.
قبلی۳بعدی