۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۴
مقاومت به مثابه قدرت / شماره اول نشریه «ناقوس» دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول نشریه فرهنگی «ناقوس» منتشر شد.
۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۹
طبل‌های توخالی / شماره دوم نشریه «نشو» دانشکده علوم پزشکی سراب منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب، شماره دوم گاهنامه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی «نشو» منتشر شد.
۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۶
هدف اصلى برجام؛ اقتصادى يا استراتژيك؟ / شماره چهارم نشریه «تلاطم دوران» دانشگاه علوم تحقیقات تهران منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم تحقیقات تهران، شماره چهارم مجله سیاسی اجتماعی «تلاطم دوران» منتشر شد.
۱۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۰
اولویت، مشارکت حداکثری / شماره بیست و ششم نشریه «باران» دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شماره بیست و ششم هفته‌نامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی «باران» منتشر شد.
۱۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۵
رشد زن در پرتو تعادل حقوق و مسئولیت‌ها / شماره دوم نشریه «حسنا» دانشکده علوم قرآنی مشهد منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی مشهد، شماره دوم نشریه زن و خانواده «حسنا» منتشر شد.
۱۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۷
ورود غیرمتخصص ممنوع! / شماره یازدهم نشریه «نسل چهارم» دانشگاه فرهنگیان سلماس منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی شهید آوینی دانشگاه فرهنگیان واحد امام خمینی(ره) سلماس، شماره یازدهم نشریه «نسل چهارم» منتشر شد.
۱۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
از صنفی چه خبر / شماره دوم نشریه «انعکاس» دانشگاه گرگان منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت شورای صنفی پردیس امام خمینی دانشگاه گرگان، شماره دوم ماهنامه «انعکاس» منتشر شد.
۱۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۰
سایه تاریک ناامنی / شماره هجدهم نشریه «لیلی‌نامه» دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره هجدهم ماهنامه «لیلی‌نامه» منتشر شد.
۱۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۵
سانسور معکوس / شماره پنجاه و دوم نشریه «حیات»دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت هیئت‌الزهرا دانشگاه صنعتی شریف، شماره پنجاه و دوم نشریه فرهنگی و اجتماعی «حیات» منتشر شد.
۱۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۰
پوتین‌هایتان را در نیاوردید / شماره هفتم نشریه «امیدیه» دانشگاه تبریز منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز، شماره هفتم گاهنامه «امیدیه» منتشر شد.
۰۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۰
بازی دومینو و استقرا / شماره چهارم نشریه  «انجیر» دانشگاه فرهنگیان رشت منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت انجمن علمی و ریاضی پردیس شهیده بنت‌الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان رشت، شماره چهارم نشریه علمی و تخصصی و اجتماعی «انجیر» منتشر شد.
۰۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۰
اقتصاد دلاری، تبل توخالی / شماره دوم نشریه «ریحانه» دانشگاه گلستان منتشر شد
نشریات دانشجویی |
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان، شماره دوم نشریه جهادی - فرهنگی «ریحانه» منتشر شد.
قبلی۳بعدی