آشپزخانه‌های نیمه صنعتی برای طبخ غذای زائران ایرانی در حج برپا شد