فناوری ارتباطات در ایران
کد خبر: ۱۰۰۲۰۹۲
این برنامه اشاره به جایگاه و رتبه زیر ۲۰ ایران در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و ... دارد
۲۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۰
گزارش خطا
ارسال نظرات