اجتماعی
شهریاری در گفتگو با دانشجو:

رئیس‌جمهور به توصیه‌ها برای اجرای محدودیت‌های اجتماعی جهت مقابله با کرونا گوش نداد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت:متاسفانه دولت و شخص رئیس جمهور به توصیه‌های وزیر بهداشت خودش عمل نکرد و با تاخیر در اعمال محدودیت های اجتماعی مقابله با کرونا، زمان را از دست داد.
اخبار منتخب
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۶
زالی عنوان کرد؛

فرودهای آماری کرونا نباید ما را فریب دهد

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران رعایت توصیه های بهداشتی توسط مردم در روز طبیعت را قابل تقدیر دانست و گفت: فرودهای آماری کرونا نباید ما را فریب دهد.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۹
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۸
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴
شهریاری در گفتگو با دانشجو:

رئیس‌جمهور به توصیه‌ها برای اجرای محدودیت‌های اجتماعی جهت مقابله با کرونا گوش نداد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت:متاسفانه دولت و شخص رئیس جمهور به توصیه‌های وزیر بهداشت خودش عمل نکرد و با تاخیر در اعمال محدودیت های اجتماعی مقابله با کرونا، زمان را از دست داد.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۴
فیلم
گزیده اخبار
برگزیده ها