رهبرانقلاب: دستیابی به پیشرفت اقتصاد و رفع فقر فقط از مسیر تولید است
کد خبر: ۱۰۰۲۷۳۲
مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی: به من گفتند ۳۰ درصد می توان میزان شرکت های دانش بنیان را افزایش داد اما من قانع نیستم، باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد. شرکت های دانش بنیان باید افزایش یابد. از ۷۰۰۰ ، ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان، تولیدی هستند.
منتخب رویداد
ارسال نظرات