رئیس سازمان توسعه تجارت ایران: اولویت‌ ما تغییر رویکرد کشور در جهت "تولید برای صادرات" است
کد خبر: ۱۰۰۶۳۴۴
علیرضا پیمان پاک در نشست خبری: یکی از اولویت‌هایی که ما سازمان توسعه تجارت داریم تغییر رویکرد کشور در جهت "تولید برای صادرات" است تا زنجره‌های تامین را کامل بکنیم. آفریقا، قاره‌ای است که بسیاری از مواد اولیه تولیدی ما را می‌تواند تامین کند. تاکید ما از ابتدا استفاده از طرفیت‌های بخش خصوصی است. از ابتدای کار ما در سازمان رو بر روس بخش خصوصی باز کردیم و در سیاست‌سازی‌ها و در همه جلسات و حوزه‌ها از نمایندگان بخش خصوصی استفاده کردیم. استفاده از ظریفت‌های اتاق مشترک به عنوان اولویت و محور اصلی ما در سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، بهترین تجربه ما همکاری با اتاق مشترک عمان است و مشابه این الگو در قطر استفاده می‌شود. اتاق مشترک چین را نیز شروع کردیم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :