تجمع اعتراضی دانشجویان در محکومیت هتک حرمت به قرآن کریم در مقابل سفارت سوئد در تهران
کد خبر: ۱۰۰۶۴۰۵
ارسال نظرات