خطیب‌زاده: تاریخ قطعی برای سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران مشخص و نهایی نشده است
کد خبر: ۱۰۰۷۳۴۳
سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری: پیگیری آزادسازی منابع ارزی جمهوری اسلامی درحال انجام است.
ارسال نظرات