جوکار: آرای نمایندگان مجلس در سامانه بارگزاری و شفاف می‌شود
کد خبر: ۱۰۰۸۴۱۸
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با دانشجو: دستگاه هایی که شامل طرح شفافیت قوای سه گانه می شوند را کاملا شفاف و روشن کردیم. در ماده 2 مواردی که باید شفاف شود آمده است مثل هزینه ها، منابع، بودجه ها، حقوق و تسهیلات، احکام دادگاه ها و تصمیمات شوراها و جلسات، حوزه های سرمایه گذاری و قراردادها. ماده 3 نیز مربوط به شوراهای مختلف می شود مثل مشروح مذاکرات و آرا در مجلس، شوراهای شهر و روستا، مجمع تشخیص و هیات وزیران. در ماده 4 پیش بینی شده گزارش عملکرد مشمولان این قانون ظرف 6 ماه به مجلس و کمیسیون امور داخلی شوارها ارائه شود. در ماده 5 هم نحوه برخورد با متخلفین از این قانون کاملا مشخص شده است. مشروح مذاکرات و آرا و جلسات باید ظرف مدت یک ماه در سامانه های مربوطه بارگزاری شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :