رئیس کمیسیون عمران مجلس: دولت قبل به موضوع مسکن نپرداخت و در این حوزه ضعیف عمل کرد
کد خبر: ۱۰۱۱۹۰۷
رضایی کوچی در ویژه برنامه دادستان: در دولت روحانی ساخت یک میلیون مسکن در کشور به 300 هزار تا کاهش یافت. در شرایط کنونی حتی اقشار متوسط هم نمی توانند صاحب خانه بشوند. در قانون جهش تولید مسکن، کلیه زمین‌های دولتی و تحت تملک وزارت‌خانه ها باید تحویل وزارت راه و شهرسازی شود،خیلی از دستگاه‌ها به این قانون تمکین نکردند. رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن دستور دادند کلیه زمین‌های دولتی تحویل وزارت راه و شهرسازی شود.
ارسال نظرات