جشن در لبنان پس از انتخاب مجدد «نبیه بری» به عنوان رئیس مجلس
کد خبر: ۱۰۱۳۹۳۱
جمعیتی از شهروندان و حامیان «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در این جشن شرکت کرده و پرچم های جنبش امل را برافراشتند.
ارسال نظرات