آیا تجربه ساخت ۹۰۰ هزار مسکن می‌تواند تکرار شود؟
کد خبر: ۱۰۱۷۰۵۴
ابراهیمی، پژوهشگر مسائل شهری در برنامه «راه روشن»: اصل داستان ساخت یک میلیون مسکن به لحاظ فنی قابل احصا است. زمانی تجربه ساخت سالانه ۹۰۰ واحد مسکونی را داشته ایم. متغیر کنترلی که لحاظ میکنیم امکان مقایسه با تجربه سابق را فراهم نمی‌کند.
ارسال نظرات