آیا تکمیل پروژه‌های سابقِ ساختِ مسکن نباید در اولویت تکمیل و عرضه باشند؟
کد خبر: ۱۰۱۷۰۶۶
ابراهیمی، پژوهشگر مسائل شهری در برنامه «راه روشن»: ۴۰۰ هزار طرح مسکن از دولت قبل و ۲۵۰ هزار مسکنِ مهر تکمیل نشده است. وقتی در یک شهر جدید جمعیت موجود ۲۰ درصد از جمعیت مصوب است یعنی مطالبه بازار مسکن انجام نداده ایم؛ پس نامش مسکن نیست، سازه است.
ارسال نظرات