آیا مصوبه جدید از جیب صاحب خانه به جیب مستاجر گذاشتن است یا رسیدگی به وضعیت کالای استراتژیک مردم؟
کد خبر: ۱۰۱۷۰۷۰
ابراهیمی، پژوهشگر مسائل شهری در برنامه «راه روشن»: بیشترین رانت را دولت به مالکان میدهد. با بستن حریم شهری دولت به مالکان رانت می دهد. با نگرفتنِ مالیات بر زمین، بر کالاهای لوکس و سی جی تی، دولت به مالکان رانت می‌دهد. حق داشتن خانه را از مردم مستاجر گرفته ایم.
ارسال نظرات