امیرعبداللهیان: آمادگی داریم لغو عمومی روادید به صورت متقابل انجام بشود
کد خبر: ۱۰۱۷۷۱۲
وزیر امور خارجه: تکمیل خط آهن رشت آستارا بزودی نهایی میشود. دور جدید کمیسیون مشترک همکاری های ایران و روسیه برگزار خواهد شد.
ارسال نظرات