رئیسی: وقتی دولت را تحویل گرفتیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی داشتیم
کد خبر: ۱۰۱۷۹۰۴
رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی: گرانی های قبل از اصلاح دولت، معلول کسری بودجه، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بود. اصلاح اقتصادی باید قبل از این دولت انجام می شد؛ این اقدام حتما هزینه دارد.
ارسال نظرات