غریب‌آبادی: کشور‌هایی که نظام پادشاهی و سلطنتی دارند برای ما شعار حقوق بشر سر می‌دهند؛ درد آن‌ها حقوق بشر نیست
کد خبر: ۱۰۱۹۴۸۱
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در همایش افشای حقوق بشر آمریکایی: آمریکا و کشورهای غربی از حقوق بشر برای استانداردسازی، مفهوم سازی و ترویج فرهنگ خودش استفاده می‌کنند. تحمیل یک الگوی استاندارد به دیگر کشورها به عنوان حقوق بشر قابل قبول نیست. کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند به خاطر اینکه تحت حمایت آمریکا و غربی‌ها هستند، هیچ انتقادی به آنها نمی‌شود و هیچ گزارشگری به آنجا نمی رود و هیچ قطعنامه‌ای علیه آنها صادر نمی‌شود.
ارسال نظرات