مدیریت جدی سقف ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی
کد خبر: ۱۰۲۰۹۷۷
وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار اقتصادی دانشجو: دولت در کنترل عوامل کسری بودجه که به تورم دامن می‌زد، نسبت به دوره قبل بسیار موفق عمل کرده است. بانک مرکزی برنامه دارد تا در سال جاری بر سقف رشد ترازنانه بانک ها نظارت جدی انجام دهد که باعث مدیریت نقدینگی می‌شود. امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی، در تیرماه نسبت به خرداد، شاهد کاهش تورم باشیم و در ماه های آینده هم به شکل پلکانی، عوامل را کنترل و مهار کنیم.
ارسال نظرات