امیرعبداللهیان: در موضوع تضمین نیازمند متنی نیرومندتر هستیم/ اگر بتوانیم متن موجود را نیرومندسازی کنیم، رسیدن به توافق دور از دسترس نخواهد بود
کد خبر: ۱۰۳۰۰۰۵
وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای روسی خود: در خصوص مذاکرات آخرین متن طرف آمریکایی را دریافت کردیم و همکاران من با دقت در حال بررسی متن هستند. ما همچنان در موضوع تضمین نیازمند متنی نیرومندتر هستیم لذا داریم فکر می‌کنیم که چطور می‌توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانت‌های قوی‌تر و قابل اعتناتری را در این موضوع داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که در تبادل پیام‌های شفاهی ما با طرف‌های مذاکره کننده مورد توجه قرار گرفته، اما باید در متن هم آن را نیرومندسازی کنیم این است که اولا آژانس باید از رفتار سیاسی خود فاصله بگیرد و صرفا بر وظیفه فنی خودش متمرکز بشود. ثانیا برای ایران قابل قبول نیست که پس از بازگشت همه به برجام مجددا شاهد برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اتهامات بی اساس آژانس باشیم. در حوزه تضمین‌ها موضوع حل و فصل مسائل باقی مانده پادمانی در آژانس هم مورد توجه جدی ماست.
ارسال نظرات