استاد حوزه و دانشگاه: انسان‌ها اگر این نگاه را پیدا بکنند که در ارتباط با هم در حقیقت واحد هستند، در خوشی و غم هم شریک می‌شوند و این نگاه افقی است که باید یک مومن برای خود ببیند
کد خبر: ۱۰۳۲۰۰۱
حجت الاسلام عابدینی در ویژه برنامه «طریق القدس»: همه عالم بر حب ذات خلق شده است یعنی هر موجودی که در عالم است حب ذات باعث بقا اوست. حب ذات بر دو قسم است ممدوح و مذموم، قسمت خوب آن است که انسان بر اساس فطرت حب ذات دارد و قسمت مذموم آن است که انسان با وسوسه شیطان حب ذات را به سمت توهم ببرد. هر جا که انسان به سمت توهم و منِ نازل خویش برود هبوط به سمت او می‌آید. مرتبه‌ای از حب ذات است که می‌گوید بیشترین مسیر کمال از طریق حب ذات جلو می‌رود، اما حب ذات مطلوب. حب ذات مانند کودکی است که به دنیا می‌آید و خودش و بدن را می‌بیند، اما وقتی جلو می‌رود پدر و مادر را نیز از خود می‌داند و هرچه جلو‌تر می‌رود نسبت به اطرافیان نیز محبت پیدا می‌کند.
ارسال نظرات