رئیس دانشگاه تهران: خوشبختانه شاهد ورود افراد بیرونی در دانشگاه نبودیم
کد خبر: ۱۰۳۸۸۸۷
سیدمحمد مقیمی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان: ورود نیرو‌های امنیتی و لباس شخصی در دانشگاه تهران در حداقلی‌ترین حالت ممکنش اتفاق افتاد و افرادی غیر از نیرو‌های حراست در دانشگاه نبودند. افرادی که در دانشگاه به آن‌ها توهین شد افرادی هستند که میلیون‌ها نفر جانشان را فدای آن‌ها می‌کنند و شما از آزادی حرف می‌زنید، اما آزادی افراد دیگر را محدود می‌کنید.
ارسال نظرات