ستایشی: تعداد کمی از دانشجویان بازداشت هستند که لیدر بودند یا با گروه‌های جنایتکار ارتباط داشتند
کد خبر: ۱۰۳۹۳۴۵
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: دادستان کل کشور مراتب را مدیریت کردند و بیشتر دانشجویان در ابتدایی اغتشاشات آزاد شدند. دادستان کل با وزیر علوم جلسه‌ای داشتند و موضوع دانشجویان بررسی شد.
ارسال نظرات