رئیسی: نماد امروز استکبار، شیطان بزرگ آمریکاست
کد خبر: ۱۰۴۱۰۱۴
رئیس جمهور در راهپیمایی سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی: اگر حرکت دانشجویان خط امام نبود جریان مبارزه با استعمار و استکبار ناقص بود.
ارسال نظرات