رئیس بنیاد شهید: بیش از ۱۰۰ درصد ردیف‌های رفاهی و اجتماعی بنیاد شهید افزایش پیدا کرده
کد خبر: ۱۰۴۱۳۵۸
قاضی زاده هاشمی در نشست خبری: سازمان برنامه و بودجه تخصیص‌های خوبی به بنیاد شهید داده است. ۲۰۰ هزار پایش سلامت برای ایثارگران در یکسال گذشته انجام شده است. به ۲۵۰ هزار ایثارگر، خودمراقبتی آموزش داده شده است.
ارسال نظرات