توضیحات رئیس بنیاد شهید درباره نماد «بانک دی» در بازار سرمایه
کد خبر: ۱۰۴۱۳۷۷
قاضی زاده هاشمی در نشست خبری: نماد بانک دی پس از ۸ ماه توقف در بورس، باز شد و الان روند رو به رشدی دارد. کاهش شناوری سهام بانک دی در بازار سرمایه از جمله اقدامات ما خواهد بود/ میزان استقراض بانک از بازار بین بانکی کاهش خواهد یافت. ۱۴۷۹ میلیارد ریال دریافت مطالبات نقدی صورت گرفته است/ ۲۰۰ میلیارد ریال مطالبات غیرجاری وصول شده است. ۱۹۰۰ پرونده معوقه در بانک دی بسته شده است.
ارسال نظرات