رئیس بنیاد شهید: آخرین آمار شهدای سلامت تاکنون ۲۳۶ نفر است
کد خبر: ۱۰۴۱۳۸۳
قاضی زاده هاشمی در نشست خبری: بیمه دی 1000 میلیارد تومان از بنیاد شهید طلب دارد که برای دولت قبل است. بیمه ایران نیز 900 میلیارد تومان از بنیاد شهید طلب دارد.
ارسال نظرات