ستایشی: با اغتشاشگران تعارف نداریم / معترض با آشوب‌طلب تفاوت دارد
کد خبر: ۱۰۴۱۹۲۸
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: قشر دانش آموز، دانشجو، معلم و مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشورند؛ اما ای داد از روزی که عزیزان ملت در صف آشوبگران قرار بگیرند.
ارسال نظرات