ستایشی: ۴۲ نفر در ماجرای زندان اوین تحت تعقیب هستند
کد خبر: ۱۰۴۱۹۳۰
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: آخرین گزارش از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی در رابطه با آشوب در زندان اوین به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند. کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند دستگیر شدند.
ارسال نظرات