احتمال برگزاری نشست وزرای خارجه عضو برجام در وین در آینده‌ای نزدیک
کد خبر: ۱۰۴۴۷۹۱
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در نشست خبری: در آخرین پیامی که به طرف هماهنگ کننده اعلام کردیم که در چارچوب دیدگاه های ارائه شده چنان که طرف های مقابل آماده باشند می توانیم در آینده نزدیک نشست وزرای خارجه عضو برجام را در وین برگزار کنیم. آقای بورل در حال پیگری و هماهنگی است. زمانی این اتفاق خواهد افتاد که ما نسبت به خواسته های منطقی مان در این زمینه مطمئن باشیم. ما آذربایجان و ارمنستان را دو همسایه جمهوری اسلامی می دانیم. هیچ گاه روابط مان را با یک طرف به حساب طرف دیگر تنظیم نمی کنیم. در راستای منافع متقابل و از اولویت نگاه به سیاست همسایگی، مناسبات با همه همسایه ها در اولویت قرار دارد. به صراحت به همه بازیگران در حوزه قفقاز اعلام کردیم که هرگونه تغییر ژئوپلوتیک در منطقه با واکنش جدی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. مقامات منطقه به ما اطمینان دادند چنین نگاهی وجود ندارد.
ارسال نظرات