کریم انصاری فرد: ما همه جوره مثل مردم ایران آماده بازی با آمریکا هستیم
کد خبر: ۱۰۴۵۷۴۲
کاپیتان تیم ملی ایران در نشست خبری پیش از بازی با آمریکا: پس از برد تاریخی مقابل ولز، همدلی را در تیم بیشتر کردیم و آماده بازی با آمریکا شدیم. بازی با آمریکا قطعا بازی حساسی است، زیرا آمریکا هم شانس صعود دارد. بازی با آمریکا می‌تواند یک روز تاریخی دیگری در ورزش کشور رقم بزند. همه بچه‌ها آماده و همدل هستند. با روحیه برد وارد بازی با آمریکا می‌شویم. مطمئن هستیم یک روز تاریخی دیگری رقم خواهیم زد.
ارسال نظرات