واکنش کی روش به اظهارات کلیزمن: «نظری ندارم»
کد خبر: ۱۰۴۵۷۵۵
ارسال نظرات