نماهنگ | نوجوان خردمند امروز را هدف گرفته‌اند
کد خبر: ۱۰۴۷۰۷۵
نوجوان امروزی این جوری نیست؛ نوجوان امروزی فکر میکند، تحلیل میکند، تحلیل را درست میفهمد، نکاتی به نظرش میرسد، جوان امروزی اهل تحلیل است؛ این خیلی نکته‌ی مهمّی است، این خیلی قابل توجّه است. بچّه‌های ما و جوان‌های ما حرف دارند و این خاصیّت انقلاب اسلامی است.
۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۵
گزارش خطا
ارسال نظرات