واکنش ستایشی به شکایت مجلس از «حسن روحانی»: قوه قضائیه خط قرمزی ندارد/ بررسی‌ها و رسیدگی‌های خوب و دقیقی صورت گرفته؛ به محض فراهم شدن شرایط، اطلاع‌رسانی می‌شود
کد خبر: ۱۰۴۷۴۵۲
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: ترک‌فعل‌ها در دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به‌جد و بدون وقفه پیگیری می‌شود. هیچ خط قرمزی جز رعایت عدالت و انصاف در قوه قضائیه وجود ندارد. با ترک فعل‌ها بویژه در حوزه حقوق عامه و اساسی برخورد می‌کنیم و هیچ گونه مدارا و چشم پوشی در این خصوص نداریم. در خصوص پرونده نام برده، بررسی‌های خوب و رسیدگی‌های دقیقی صورت گرفته و گزارش آن به مبادی ذی ربط ارسال شده است.
ارسال نظرات