رضاخواه: رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان از عملکرد رئیس دیوان محاسبات تقدیر کردند
کد خبر: ۱۰۴۷۷۱۱
مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران به عنوان موافق مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: چرا بدون دلیل و بدون اثبات و مدرک می‌خواهیم آبروی افراد را ببریم؟ برای پست وزارت به دنبال کسی هستیم که وزارتخانه را مدیریت کند. بذرپاش که به دیوان محاسبات رفت هیچ نیرویی را تغییر نداد. در زمان ریاست بذرپاش، خروجی دیوان بهتر شد. ما می‌توانیم از بذرپاش برای مدیریت مهمترین مشکلات کشور که تامین واحد مسکونی است، استفاده کنیم.
ارسال نظرات