قدرت فقط ساخت موشک نیست، در حوزه اقتصادی نیز باید پیشرفت کنیم
کد خبر: ۱۰۴۹۱۶۵
رئیس جمهور:
رئیس جمهور در جمع مدیران قرارگاه خاتم: دشمن نمیخواهد در حوزه اقتصادی ظهور و بروز کنیم. /یکی از حوزه‌های تولید قدرت امروز به دست قرارگاه سازندگی با ساخت کارخانجات و راه اندازی چرخ تولید است.
۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰
گزارش خطا
ارسال نظرات