وزیر کشور: لایحه جامع انتخابات به دولت ارسال شده/ تجمعات قانونی را کاملا به رسمیت می‌شناسیم
کد خبر: ۱۰۴۹۱۹۴
احمد وحیدی پس از جلسه هیات دولت و در پاسخ به خبرگزاری دانشجو: لایحه جامع انتخابات را به دولت فرستادیم و از آنجا به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع خواهد شد. برای بهبود فرآیند تجمعات و اعتراضات قانونی دستورالعملی در حال تهیه است / سال گذشته نیز تجمعات فراوانی در کشور برگزار شده است.
ارسال نظرات