قاضی زاده هاشمی: مانند اتفاقات اخیر ایران در کشور‌های دیگر نیز اتفاق می‌افتد و افراد سکوت می‌کنند
کد خبر: ۱۰۴۹۴۹۰
معاون رییس جمهور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان بوشهر: قدرت ایران باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های چند ساله غربی‌ها شده است. کار آقای رئیسی برای به کارگیری ظرفیت‌های کشور کار خوبی است. آقای رئیسی با اقتصاددانان جلسات متعدد دارند. آقای رئیسی حتی از مخالفین نیز برای جلسه کارشناسی دعوت می‌کنند. اصلاح بانک دی در یک سال اخیر روند مناسبی را داشته است. ایجاد شفافیت در اقتصاد بسیار پر هزینه است. اجرای سیاست‌های دولت نیاز به جامعه پذیری دارد.
ارسال نظرات