بذرپاش: دست نیاز به سمت شرکت‌های دانش بنیان و جوانان دراز می‌کنیم
کد خبر: ۱۰۴۹۷۸۴
وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل لجستیک و صنایع وابسته: در فصل نوین وزارت راه و شهرسازی عاجزانه دست نیاز ما به سمت شرکت‌های دانش بنیان، جوانان پیشرو و پیشتاز است. تاکید ما بر مردم پایه‌شدن صنعت حمل و نقل است. همه ما باید برای مردم نوکری کنیم و بمیریم.
ارسال نظرات