خاندوزی: مردم در انتخاب استفاده از یارانه نقدی یا کالابرگ مختار هستند
کد خبر: ۱۰۵۰۳۲۴
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: منتظر وزارت کار هستیم تا پایان دوره آزمایشی کالابرگ را اعلام کند.
ارسال نظرات