آخرین اخبار از بازداشت اتباع فرانسوی و بلژیکی
کد خبر: ۱۰۵۳۰۴۶
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: برای هر دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی ایران کیفرخواست صادر شده، ولی هنوز منتج به صدور رای نشده است. در خصوص متهم تبعه بلژیکی، کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است.
ارسال نظرات