پاسخ سردار نقدی به شبهات تند یکی از بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر
کد خبر: ۱۰۵۳۳۸۴
سردار نقدی در دانشگاه شهید چمران اهواز: وقتی از یک نفر از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر پرسیدم چرا در خیابان شورش کردید گفت:، چون آمریکا امام خمینی را آورد تا ایران را نابود کند؟! اولین کار امام خمینی اخراج مستشاران آمریکایی از ایران بود. حقوق ارتش ایران ۱۴ میلیارد تومان بوده درحالی که حقوق مستشاران آمریکایی ۱۷ میلیارد تومان یوده در سال ۵۶.
ارسال نظرات