تصاویری از تظاهرات مردم یمن علیه محاصره با عنوان «محاصره جنگ است» در صنعا
کد خبر: ۱۰۵۳۵۲۳
ارسال نظرات