سردار نقدی: یقین بدانید به زودی زود در همین خیابان‌ها بنر میزنند و برای سفر بیت المقدس نام‌نویسی می‌کنند
کد خبر: ۱۰۵۵۲۹۷
ارسال نظرات