قالیباف: در مقابله با اقدام اروپا، ایران ارتش کشور‌های اروپایی را سازمان تروریستی تلقی می‌کند / آماده واکنش متقابل هستیم، غربی‌ها خوب فکر کنند
کد خبر: ۱۰۵۶۳۱۶
رئیس مجلس شورای اسلامی: اروپا در همه سال های گذشته جنایتکارترین تروریست ها علیه ایران یعنی منافقین را پناه داده و از آنها حفاظت کرده است. در آشوب های اخیر برخی کشورهای اروپایی به میدان دار تولید خشونت در ایران تبدیل شده اند. مجلس شورای اسلامی به هر اقدامی که به معنای لیست گذاری سپاه در فهرست گروه های تروریستی یا فهرست های تحریمی باشد اقدام متقابل، فوری و قاطع نشان خواهد داد. غربی ها خوب فکر کنند تا پنجره فرصت برای دیپلماسی بسته نشود / اروپا اگر خود را نیازمند به توافقی می بیند مسیر خود را از مخالفان توافق جدا کند.
ارسال نظرات