شریعتی: ناترازی و کسری عملیاتی بودجه امسال بیشتر شده
کد خبر: ۱۰۵۶۴۷۶
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به عنوان مخالف لایحه پیشنهادی ۱۴۰۲: بودجه یک ساله است احکام دائمی که دولت نوشته حتما لایجه جداگانه می‌خواهد. شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن منابع درآمدی و به خصوص هزینه‌های شرکت‌های نفت و سایر شرکت‌های دولتی اتفاق نیفتاده است. پیش بینی درآمد فروش نفت، اموال و اوراق مالی محقق نخواهد شد.
ارسال نظرات